University Campus Friesland

De plannen om een University Campus in Leeuwarden te vestigen zijn in een vergevorderd stadium. de Provincie werkt haar ambitie uit om het bestaande academische netwerk in Fryslân in de komende jaren (verder) te versterken en uit te breiden.

Voor meer informatie over de University Campus Friesland hier klikken.

Nu te zien