ontstaan

Bij de oprichting van de Franeker universiteit heeft de overheid een groot bedrag uitgetrokken voor de eerste aankopen ten behoeve van de Franeker universiteitsbibliotheek.

Verder heeft de universiteitsbibliotheek van Franeker het zonder jaarlijks boekenbudget moeten doen. Daarom was de bibliotheek afhankelijk van incidentele subsidies van de overheid en van schenkinegn van professoren en studenten en van instanties, regenten en andere voorname personen.

Collectie

De collectie bestond voornamelijk uit folianten, grote en dure werken., die de eerste honderd jaar van het bestaan van de Franeker universiteitsbibliotheek aan kettingen bevestigd waren.

De bibliotheek was gespecialiseerd in theologie: de juridische afdeling was half zo groot; nog minder boeken waren er van de andere vakgebieden. Betrekkelijk weinig, maar wel bijzondere (middeleeuwse) handschriften behoorden sinds de tweede helft van de 17de eeuw tot de collectie. Vijf oude drukken uit het bezit van Erasmus zijn verdere hoogtepunten en niet te vergeten het prachtexemplaar van de atlas van Blaeu, in een unieke kast. De bescheiden universiteitsbibliotheek van Franeker begon met een bibliotheek van standaardwerken, die van de erven van de in 1586 overleden hoogleraar Grieks Petrejus Tiara is gekocht. In de twintiger jaren van de 17de eeuw zorgde het beleid van curator Saeckma voor een hoognodige nieuwe impuls in de collectievorming. Johannes Antonides van der Linden (bibliothecaris van 1648-1650) heeft zich verdienstelijk gemaakt door aanvulling -na plundering- en uitbreiding van de collectie.

Bron: Franeker Folianten

Tiara

Nu te zien