Kolleezjedei Frjentsjerter Universiteit

Elk jaar worden er twee collegedagen georganiseerd, in het voorjaar en in het najaar. de onderwerpen hebben altijd een band met Friesland en er wordt een specialist op zijn/haar gebied uitgenodigd om het college te verzorgen. In de middag is er een excursie of activiteit die met het college verband houdt.

Op vrijdag 27 maart  2015 is dat een collegedag over de nieuwe Friese encyclopedie.

Nieuwe Encyclopedie van Fryslân

Collegedag over de “Nieuwe Encyclopedie van Fryslân” op 27 maart in Tresoar

Het voorjaarscollege van de Frjentsjerter Universiteit op vrijdag 27 maart staat geheel in het teken van de “Nieuwe Encyclopedie van Fryslân (NEF)”. In de afgelopen vijf jaar is door 10 redacteuren en zo’n 200 vakspecialisten gewerkt aan de  grootste regionale encyclopedie van Nederland.
In de ochtend zal de hoofdredacteur van de NEF, de heer dr. Meindert Schroor (directeur Bureau Varenius BV en directielid van de  Waddenacademie),  starten met een uiteenzetting over de achtergrond en de totstandkoming van dit boekwerk. In de middag zullen drie vakspecialisten vertellen over hun specifieke bijdrage en gemaakte keuzes.
·Dhr. Gertie Papenburg (docent Nederlands) vertelt over de vegetatie, tuinhistorie- en cultuur van Friesland in de tijd;
·Dr. Jacques Kuiper (freelance historicus) belicht de historische achtergrond van een aantal specifieke Friese sporten en;
·Dr. Arjen Dijkstra (historicus en onderzoeker aan de RUG) behandelt diverse onderwerpen uit de cultuurhistorie van Friesland.  

Twee maal per jaar organiseert de Frjentsjerter Universiteit een collegedag die gerelateerd is aan de historie, cultuur en samenleving van Friesland. Het voorjaarscollege vindt plaats in het gebouw van Tresoar, Boterhoek 1 te Leeuwarden van 10.00 tot 15.30. Een gezamenlijke lunch zal genuttigd worden in De Koperen Tuin, Prinsentuin 1 te Leeuwarden. De kosten bedragen € 35,00 per persoon voor de gehele dag. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de heer Monte Hallema, 0517-390858 of via montehallema@gmail.com.

 

 

Op last van Keizer Napoleon, die het dan voor het zeggen heeft in de Nederlanden, wordt de universiteit van Franeker in 1811 gesloten.

Daarmee komt er een eind aan de eerste en enige universiteit in Friesland. Nog altijd is er veel belangstelling voor de geschiedenis van de Franeker universiteit. De collectie objecten en boeken die is overgebleven geeft daar ook genoeg aanleiding toe. Museum Martena en Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar in Leeuwarden zijn de schatbewaarders van de nalatenschap van de Franeker Universiteit.

Deze website schenkt aandacht aan de geschiedenis van de universiteit van Franeker.

Nu te zien